Úvodná stránka


 

A k t u á l n e    i n f o r m á c i e    s e k r e t a r i á t u


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správy KR:

 

KR oznamuje R a DS ObFZ, že zimný doškoľovací seminár sa uskutoční dňa 14.3.2015 (SO) v priestoroch SOŠ v Trebišove.

 

Prezentácia účastníkov bude od 9,00 hod. Účasť na seminári je podmienkou zaradenia na nominačné listiny pre jarnú časť ročníka

 

2014/15. Týmto pozývame aj nových adeptov, ktorí majú záujem pôsobiť vo funkcii R, resp. DS ObFZ, aby sa tohto seminára

 

zúčastnili. Program seminára si otvorte TU.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informácie o seminároch a vzdelávaní trénerov na rok 2015  - otvorte si tento link.


http://www.futbalvsfz.sk/?osobne_tresty&id_prve=180
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sekretariát ObFZ upozorňuje uvedené kluby, že majú zastavenú činnosť za neuhradenie zberných faktúr.

 

Neuhradená zberná faktúra za 01/2015: Pribeník

 

Neuhradená zberná faktúra za 11/2014: Brehov, Roma Sečovce

 

Neuhradená zberná faktúra za 10/2014: Brehov, Roma Sečovce, Slavoj Sečovce

 

Neuhradená zberná faktúra za   9/2014: Slavoj Sečovce

 

Uvedené kluby majú až do uhradenia faktúry pozastavené všetky matričné úkony.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápisnica z konferencia ObFZ Trebišov, zo dňa 16.1.2015 je zverejnená v "Úradných správach".

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chcete sa stať novým futbalovým rozhodcom ?. Bližšie informácie nájdete TU.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Termínovú listinu všetkých súťaží ObFZ Trebišov si otvorte TU, resp. na www.futbalnet.sk

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cenník jednotných poplatkov v SFZ na súťažný ročník 2014-15 si otvorte TU.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výňatok z disciplinárneho poriadku pre potreby klubov ObFZ TV si otvorte TU.

 

Dôležité informácie k práci KM v ISSF a futbalových poriadkov si otvorte TU.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktuálny štatút Odvolacej komisie nájdete v menu Futbalové normy: "Štatút Odvolacej komisie".

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Marketingová pomoc futbalu:


Využite celoplošnú marketingovú pomoc celej futbalovej rodine v podobe akciových produktov Telekomu pre všetkých, ktorí vlastnia nový plastový registračný preukaz..

Podmienky ponuky a informácie o čom to celé je nájdete vo videorozhovore na tejto inke:

http://www.futbalsfz.sk/oficialne-spravy/issf/novinka/video-clenovia-futbalovej-rodiny-maju-moznost-vyuzit-bonusy-od-telekomu.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

Tlačivá pre delegátov ObFZ:

 

Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí si stiahnite tu.  Oznámenie o Fair-play po stretnutí pre FK si stiahnite tu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 • KR dáva do pozornosti aktualizované pravidla futbalu, ktoré si môžete stiahnuť tu.

                                           

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Slovenský futbalový zväz:

   

  Poštu adresovať na:

   

  SFZ, budova Omnipolisu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava,

  kontakt sekretariát tel.: 02/48206000, fax: 02/48206099.


  Zmenu telefónnych čísiel na SFZ v Bratislave nájdete tu

   

 • hore