Úvodná stránka


 

A k t u á l n e    i n f o r m á c i e    s e k r e t a r i á t u


 

V ISSF Vám bola 2.10.2014 vystavená Mesačná zberná faktúra za 09/2014 so splatnosťou 13.10.2014.

 

FA je potrebné uhradiť najneskôr dňa 10.10.2014.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chcete sa stať futbalovým rozhodcom ? Bližšie informácie nájdete TU.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rozpisy súťaží ObFZ Trebišov a VsFZ Košice 2014/15 si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Termínovú listinu všetkých súťaží ObFZ Trebišov si otvorte TU, resp. na www.futbalnet.sk

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cenník jednotných poplatkov v SFZ na súťažný ročník 2014-15 si otvorte TU.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výňatok z disciplinárneho poriadku pre potreby klubov ObFZ TV si otvorte TU.

 

Dôležité informácie k práci KM v ISSF a futbalových poriadkov si otvorte TU.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktuálny štatút Odvolacej komisie nájdete v menu Futbalové normy: "Štatút Odvolacej komisie".

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Marketingová pomoc futbalu:


Využite celoplošnú marketingovú pomoc celej futbalovej rodine v podobe akciových produktov Telekomu pre všetkých, ktorí vlastnia nový plastový registračný preukaz..

Podmienky ponuky a informácie o čom to celé je nájdete vo videorozhovore na tejto inke:

http://www.futbalsfz.sk/oficialne-spravy/issf/novinka/video-clenovia-futbalovej-rodiny-maju-moznost-vyuzit-bonusy-od-telekomu.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

Tlačivá pre delegátov ObFZ:

 

Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí si stiahnite tu.  Oznámenie o Fair-play po stretnutí pre FK si stiahnite tu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 • KR dáva do pozornosti aktualizované pravidla futbalu, ktoré si môžete stiahnuť tu.

                                           

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Slovenský futbalový zväz:

   

  Poštu adresovať na:

   

  SFZ, budova Omnipolisu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava,

  kontakt sekretariát tel.: 02/48206000, fax: 02/48206099.


  Zmenu telefónnych čísiel na SFZ v Bratislave nájdete tu

   

 • hore