Úvodná stránka


 

A k t u á l n e    i n f o r m á c i e    s e k r e t a r i á t u


 

Sekretariát ObFZ oznamuje R a D, ktorí sa prihlásili na turnaj R a D v Košiciach, že druhý tréning

 

sa uskutoční dňa 18.12.14 od 18,00 - 20,00 hod. v telocvični SOŠ v Trebišove.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dôrazné upozornenie pre FK - neuhradené zberné faktúry !!!:

 

Slavoj Sečovce - 153 € (za 9/14 - 49 € + 10/14 - 100 € + poplatok za správu a prevádzku ISSF - 4 €)

 

Brehov - 242 € (za 10/14 - 112 € + 11/14 -126 € + poplatok za správu a prevádzku ISSF - 4 €)

 

Roma Sečovce - 42 € (za 10/14  - 10 € + 11/14 - 28 € + poplatok za správu a prevádzku ISSF - 4 €)

 

Plechotice - 29 € (za 10/14 - 15 € + 11/14 - 10 € + poplatok za správu a prevádzku ISSF - 4 €)

 

Pribeník - 12 € (za 10/14 - 10 € + poplatok za správu a prevádzku ISSF - 2 €)

 

Uvedené FA máte v ISSF, ku každej FA je za príslušný mesiac fakturovaný poplatok 2 € za "Správu a

 

prevádzku ISSF". Žiadame Vás o okamžitú úhradu faktúr na účet SFZ.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chcete sa stať novým futbalovým rozhodcom ?. Bližšie informácie nájdete TU.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Termínovú listinu všetkých súťaží ObFZ Trebišov si otvorte TU, resp. na www.futbalnet.sk

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cenník jednotných poplatkov v SFZ na súťažný ročník 2014-15 si otvorte TU.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výňatok z disciplinárneho poriadku pre potreby klubov ObFZ TV si otvorte TU.

 

Dôležité informácie k práci KM v ISSF a futbalových poriadkov si otvorte TU.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktuálny štatút Odvolacej komisie nájdete v menu Futbalové normy: "Štatút Odvolacej komisie".

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Marketingová pomoc futbalu:


Využite celoplošnú marketingovú pomoc celej futbalovej rodine v podobe akciových produktov Telekomu pre všetkých, ktorí vlastnia nový plastový registračný preukaz..

Podmienky ponuky a informácie o čom to celé je nájdete vo videorozhovore na tejto inke:

http://www.futbalsfz.sk/oficialne-spravy/issf/novinka/video-clenovia-futbalovej-rodiny-maju-moznost-vyuzit-bonusy-od-telekomu.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

Tlačivá pre delegátov ObFZ:

 

Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí si stiahnite tu.  Oznámenie o Fair-play po stretnutí pre FK si stiahnite tu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 • KR dáva do pozornosti aktualizované pravidla futbalu, ktoré si môžete stiahnuť tu.

                                           

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Slovenský futbalový zväz:

   

  Poštu adresovať na:

   

  SFZ, budova Omnipolisu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava,

  kontakt sekretariát tel.: 02/48206000, fax: 02/48206099.


  Zmenu telefónnych čísiel na SFZ v Bratislave nájdete tu

   

 • hore