Úvodná stránka


 

A k t u á l n e    i n f o r m á c i e    s e k r e t a r i á t u


 

Termínovú listinu 2015/16 v súťažiach dospelých si môžete stiahnuť TU.

 

Termínovú listinu 2015/16 v súťažiach U19 si môžete stiahnuť TU.

 

Termínovú listinu 2015/16 v súťažiach U15 si môžete stiahnuť TU.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Malý sprievodca RaPP (vysvetlenie) k amatérskemu futbalu, stiahnete si TU .

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informácie o seminároch a vzdelávaní trénerov na rok 2015  - otvorte si tento link.


http://www.futbalvsfz.sk/?osobne_tresty&id_prve=180

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chcete sa stať novým futbalovým rozhodcom ?. Bližšie informácie nájdete TU.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výňatok z disciplinárneho poriadku pre potreby klubov ObFZ TV si otvorte TU.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktuálny štatút Odvolacej komisie nájdete v menu Futbalové normy: "Štatút Odvolacej komisie".

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

Tlačivá pre delegátov ObFZ:

 

Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí si stiahnite TU.  Oznámenie o Fair-play po stretnutí pre FK si stiahnite TU

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 • Pravidla futbalu platné od 1.7.2014 nájdete v menu na webe ObFZ.

                                           

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Slovenský futbalový zväz:

   

  Poštu adresovať na:

   

  SFZ, budova Omnipolisu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava,

  kontakt sekretariát tel.: 02/48206000, fax: 02/48206099.


   

   

 • hore