Úvodná stránka


 

A k t u á l n e    i n f o r m á c i e    s e k r e t a r i á t u


Pridané 22.7.2016

Termínovú listinu 2016/17 v súťažiach dospelých si môžete stiahnuť TU.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané:

20.7.206 - List prezidenta SFZ (vysvetlenie podstaty výberu členského príspevku) si otvorte TU.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané:

17.7.2016 - Členské príspevky členov SFZ (viac informácii) si otvorte TU.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané:

21.6.2016 - Aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov, ktorá bola schválená VV SFZ  dňa 24.05.2016

v zmysle nového zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, § 83, Konvencie UEFA k vzdelávaniu trénerov (edícia 2015)

a UEFA Grassroots Charty si otvorte TU.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané:

20.6.2016 - Zoznam prihlásených družstiev do súťaží ObFZ na ročník 2016/17 nájdete na www.futbalnet.sk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Termínovú listinu 2015/16 v súťažiach dospelých si môžete stiahnuť TU.

 

Termínovú listinu 2015/16 v súťažiach U19 si môžete stiahnuť TU.

 

Termínovú listinu 2015/16 v súťažiach U15 si môžete stiahnuť TU.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chcete sa stať novým futbalovým rozhodcom ?. Bližšie informácie nájdete TU.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výňatok z disciplinárneho poriadku pre potreby klubov ObFZ TV si otvorte TU.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktuálny štatút Odvolacej komisie nájdete v menu Futbalové normy: "Štatút Odvolacej komisie".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

Tlačivá pre delegátov ObFZ:

 

Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí si stiahnite TU. 

 

Oznámenie o Fair-play po stretnutí pre FK si stiahnite TU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 • Pravidla futbalu platné od 1.7.2014 nájdete v menu na webe ObFZ.

                                  

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Slovenský futbalový zväz:

   

  Poštu adresovať na:

   

  SFZ, budova Omnipolisu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava,

   

  kontakt sekretariát SFZ tel.: 02/48206000, fax: 02/48206099.


   

   

 • hore