Úvodná stránka


 

A k t u á l n e    i n f o r m á c i e    s e k r e t a r i á t u


Pridané 23.02.2017

Pozor zmena miesta uskutočnenia zimného doškoľovacieho seminára R a DS:

Seminár R a DS sa uskutoční dňa 4.3.2017 od 9,00 hod. na SSOŠ (Súkromná stredná odborná škola) v Trebišove.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 22.02.2017

Zmeny a doplnenia RaPP platné od 02.12.2016 si otvorte TU.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 17.2.2017

KR oznamuje R a DS, že zimný doškoľovací seminár sa uskutoční dňa 4.3.2017 (SO) prezentáciou od 9,00 hod. na ObFZ v Trebišove. Účasť je potrebná pre zaradenie na nominačné listiny R a DS pre jarnú časť ročníka 2016/17.

Program seminára R a DS Vám bol zaslaný mailom. Zároveň žiadame R a DS o potvrdenie účasti na sekretariát ObFZ.

 

Na tento seminár pozývame aj nových adeptov, ktorí majú záujem pôsobiť vo funkcii R, resp. DS v súťažiach ObFZ Trebišov (svoju účasť potvrďte  mailom na obfztv@obfztv.sk).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 10.01.2017

Riadna Konferencia ObFZ sa uskutoční dňa 12.01.2017 (ŠT) o 16,30 hod. v reštaurácii Amadeus v Trebišove.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 25.10.2016

DK ObFZ predvoláva na zasadnutie dňa 27.10.2016 o 15,30 hod. ohľadom stretnutia VI. ligy skupina SEVER OFK Nový Ruskov - FK Slavoj TV "B" Milhostov:

R Miklóš T. ml., AR Székely J., DS Bindas M., vedúci a kpt. družstva OFK Nový Ruskov, vedúci a kpt. družstva FK Slavoj TV "B" Milhostov. DK taktiež žiada OFK Nový Ruskov o doručenie videozáznamu z daného stretnutia 26.10.2016 do 14,00 hod na ObFZ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané 6.9.2016

DK ObFZ predvoláva na zasadnutie dňa 8.9.2016 o 16,00 hod. ohľadom stretnutia VI. ligy sk. SEVER Roma Sečovce - Nižný Žipov:

R Hepka M., AR Hric J., DS Cibák P., vedúci družstva Roma Sečovce Tokár J. st. a zástupca kpt. Roma Sečovce Tokár J. ml.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 8.8.2016

KR oznamuje R a DS, ktorí sa nezúčastnili (ospravedlnili sa) na seminári dňa 6.8.2016, že náhradný doškoľovací seminár sa uskutoční dňa 17.8.2016 (ST) o 16,30 hod. na ObFZ Trebišov. Žiadame Vás o potvrdenie svojej účasti. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou zaradenia na nominačnú listinu R a DS pre jesennú časť ročníka 2016/17.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 3.8.2016

KR upozorňuje, že letný doškoľovací seminár R (R doniesť si športovú výstroj) a DS sa uskutoční v SO 6.8.2016 od 9,00 hod. na SOŠ v Trebišove. Na tento seminár pozývame aj nových adeptov, ktorí majú záujem pôsobiť ako R, DS v súťažiach ObFZ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 3.8.2016

Zmeny "Pravidiel futbalu", platné od 1.7.2016 si môžete otvoriť TU.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 22.7.2016

Termínovú listinu 2016/17 v súťažiach dospelých si môžete stiahnuť TU.

 

Termínovú listinu 2016/17 v súťažiach U19 si môžete stiahnuť TU

 

Termínovú listinu 2016/17 v súťažiach U15 si môžete stiahnuť TU.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 20.7.2016

List prezidenta SFZ (vysvetlenie podstaty výberu členského príspevku) si otvorte TU.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 17.7.2016

Členské príspevky členov SFZ (viac informácii) si otvorte TU.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridané: 21.6.2016

Aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov, ktorá bola schválená VV SFZ  dňa 24.05.2016

v zmysle nového zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, § 83, Konvencie UEFA k vzdelávaniu trénerov (edícia 2015)

a UEFA Grassroots Charty si otvorte TU.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chcete sa stať novým futbalovým rozhodcom ?. Bližšie informácie nájdete TU.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výňatok z disciplinárneho poriadku pre potreby klubov ObFZ TV si otvorte TU.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktuálny štatút Odvolacej komisie nájdete v menu Futbalové normy: "Štatút Odvolacej komisie".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

Tlačivá pre delegátov ObFZ:

 

Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí si stiahnite TU. 

 

Oznámenie o Fair-play po stretnutí pre FK si stiahnite TU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 • Pravidla futbalu platné od 1.7.2014 nájdete v menu na webe ObFZ.

                                  

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Slovenský futbalový zväz:

   

  Poštu adresovať na:

   

  SFZ, Tomášiková 30 C, 821 01 Bratislava,

   

  kontakt sekretariát SFZ tel.: 02/48206000, fax: 02/48206099.


   

   

 • hore