FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

V piatok 17.02.2023 sa v kultúrnom dome vo Veľatoch uskutočnila riadna konferencia Oblastného futbalového zväzu (ObFZ) Trebišov. Na konferenciu dostalo pozvánku 25 futbalových klubov (FK) ObFZ. Na zasadnutí bolo prítomných 13 delegátov FK ObFZ, čo znamená účasť 52%, konferencia teda bola uznášaniaschopná.

Skrutátormi boli zvolení Ladislav Zrebňák a Jakub Székely.

Delegáti konferencie ObFZ si na úvod zvolili orgány konferencie a schválili program zasadnutia.

Podľa programu konferencie postupne odzneli Správa o činnosti ObFZ od predsedu ObFZ Štefana Kavčáka, správa revíznej komisie od predsedu RK Jána Hvozdíka a návrh rozpočtu. Všetky uvedené body konferencia schválila.

Predposledným bodom programu bola diskusia. V nej prítomní rozoberali viacero tém a návrhov:

– návrh člena VV J. Podrackého, aby kategórie U11 a U13 hrali svoje zápasy na prírodnej tráve

– návrh delegáta R. Plachetku, aby družstvá U13 hrali svoje zápasy medzi šestnástkami v počte 8+1

– návrh ŠTK na podnet KR, aby sa 1 stretnutie dospelých v VII. lige odohralo 3 hod. pred ÚHČ resp. o 10:30 hod.

– odstúpenie podpredsedu ObFZ a člena VV M. Manasila zo svojich funkcií na ObFZ

Na záver prečítal predseda návrhovej komisie R. Vass zápisnicu z informácií návrhovej komisie o prijatých uzneseniach na Konferencii ObFZ Trebišov dňa 17.02.2023 vo Veľatoch.

Close Menu