FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

Po troch víkendoch, ktoré patrili podujatiam 3. ročníka Zimného turnaja ObFZ Trebišov v kategóriách U15, U13 a U11, sa počas posledného februárového víkendu uskutočnilo v Kaštieli Františka Rákócziho II. v Borši zasadnutie Riadnej konferencie Oblastného futbalového zväzu Trebišov.

Video z podujatia si môžete pozrieť tu (YouTube):

Do konferenčnej miestnosti boršanského kaštieľa boli pozvaní 24 zástupcovia futbalových klubov, ktorých družstvo dospelých alebo mládeže hrá dlhodobú súťaž Oblastného futbalového zväzu (ObFZ) Trebišov. Konferencie sa zúčastnilo 17 z nich a bola teda uznášaniaschopná.

Konferencia sa riadila programom, ktorí schválili prítomní delegáti.

Zasadnutiu riadnej konferencie z poverenia predsedu ObFZ predsedal Jaroslav Sakáč.

Konferencie sa zúčastnili pozvaní hostia zo SFZ a VsFZ : Richard Havrilla – viceprezident SFZ a predseda VsFZ, Peter Palenčík – generálny sekretár SFZ, Peter Goga – predseda ObFZ Vranov n. T. a člen VV VsFZ, Juraj Čurný – tlačový hovorca SFZ a Marcel Eperješi – sekretár VsFZ. Vo svojich príhovoroch a diskusii rozobrali aj témy, ktoré v roku 2023 silno rezonovali u futbalovej verejnosti okresu Trebišov ako predaj budovy SFZ v Trebišove, výška členského SFZ a pod.

Prebehli aj doplnkové voľby funkcionárov na ostatok funkčného obdobia rokov 2021-2025.

Člen Volebnej komisie ObFZ Trebišov Štefan Majoroš odprezentoval prítomným došlé návrhy na kandidátov od futbalových klubov. Za členov Výkonného výboru ObFZ Trebišov kandidovali Ján Arvai, Bartolomej Kulcsár, Milan Siksa a Jozef Tóth. Za predsedu Odvolacej komisie ObFZ Trebišov kandidoval Jozef Repovský.

Delegáti futbalových klubov ObFZ Trebišov jednohlasne odsúhlasili, že voľby prebehnú verejným hlasovaním a aklamačným spôsobom zvolili päticu uvedených kandidátov na navrhované pozície do konca aktuálneho funkčného obdobia rokov 2021-2025.

Správu o činnosti ObFZ Trebišov od ostatného zasadnutia riadnej konferencie dňa 17.02.2023 vo Veľatoch predniesol predseda Oblastného futbalového zväzu Trebišov Štefan Kavčák.

Potom odznela správa Revíznej komisie ObFZ Trebišov od kontrolóra zväzu Jána Hvozdíka.

Ján Hvozdík rovnako odprezentoval prítomným hospodárenie ObFZ v roku 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024. Oba návrhy boli jednomyseľne schválené.

V diskusii odzneli viaceré otázky delegátov konferencie a odpovede kompetentných ohľadom členského SFZ, organizácie Krajskej futbalovej ligy, možnosti financovania rozhodcov, odpredaja budovy SFZ v Trebišove, nového sídla ObFZ Trebišov a pod.

Delegátom konferencie bola vysvetlená aj nemožnosť zakúpenia budovy SFZ v Trebišove Oblastným futbalovým zväzom Trebišov. ObFZ ako občianske združenie nemá možnosť žiadať od banky úver.

Informáciu o prijatých uzneseniach konferencie predniesol predseda návrhovej komisie Patrik Prokopovič.

Close Menu