FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

Zápisnica o hlasovaní č.3/2024

Hlasovanie per rollam delegátov Konferencie ObFZ Trebišov

(od 30.01.2024 8:00 hod. do 31.01.2024 20:00 hod.)

Vážení delegáti Konferencie Oblastného futbalového zväzu Trebišov,

ako už isto viete, v sobotu 24. februára 2024 od 10:00 hod. sa v Borši uskutoční zasadnutie Riadnej konferencie ObFZ Trebišov. Informácia bola zverejnená na stránke ObFZ Trebišov www.obfztv.sk v častiach úradné správy a uznesenia VV. 

Pred jej zasadnutím je potrebné schváliť Rokovací poriadok konferencie ObFZ a Volebný poriadok konferencie ObFZ. Na konferencii sa totiž uskutočnia doplňujúce voľby na ostatok volebného obdobia rokov 2021 – 2025. Budú sa voliť 4 členovia VV ObFZ a predseda Odvolacej komisie ObFZ. Zároveň je potrebné schváliť zmenu Stanov ObFZ. V nich je uvedená nútená zmena adresy na J. Záborského 1760/1, 075 01 Trebišov, zároveň sú tam zakomponované ďalšie zmeny. Návrhy všetkých troch dokumentov Vám boli zaslané mailom. 

Na hlasovaní spôsobom per rollam sa zúčastnia delegáti s právom hlasovať podľa čl. 26 ods. 1 Stanov. Pozvaných bude 24 delegátov s právom hlasovať (delegáti konferencie). 

Hlasovanie sa v zmysle Usmernenia č. 1/2024 vydaného VV ObFZ uskutoční spôsobom per rollam od 30.01.2024 8:00 hod. do 31.01.2024 20:00 hod. cez portál my.sportnet.online .

Dátum a čas tlače01.02.2024 07:59:05
Názov športovej organizácie:Oblastný futbalový zväz TrebišovNázov orgánu:Konferencia ObFZ Trebišov
Zoznam všetkých členov orgánu oprávnených hlasovať:1. Attila Nagy
2. Daniel Petričko
3. Erik Genco
4. Gergö Orosz
5. Ján Dzák
6. Jozef Bajus
7. Jozef Melko
8. Ladislav Szücs
9. Marek Visokai
10. Martin Vaško
11. Matúš Galya
12. Milan Šikora
13. Milan Tekeľ
14. Miloš Kučera
15. Miroslav Jáger
16. Peter Nisky
17. Radoslav Jakubec
18. Rudolf Deák
19. Štefan Ceperko
20. Štefan Škripka
21. Tibor Nagy
22. Tibor Szakács
23. Zoltán Illes
Počet hlasov členov orgánu (celkový počet podľa predpisu):Číslo/rok hlasovania:3/2024
Uznášaniaschopnosť orgánu: (minimálny počet hlasov členov orgánu potrebný na rokovanie)
Predkladateľ veci na hlasovanie:Meno: JúliusPriezvisko: DušekFunkcia: 
Vec rozoslaná členom orgánu na hlasovanie + kontrolórovi z adresy:judu81@gmail.com
Dátum a čas rozoslania veci na hlasovanie:30.01.2024 08:00Dátum a čas konca lehoty na hlasovanie:31.01.2024 20:00
Predmet hlasovania:1. Schvaľovanie návrhu Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov
Počet hlasov potrebný na prijatie rozhodnutia:12
Možnosť A:Schvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ TrebišovPočet hlasov (A):23
Možnosť B:Neschvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ TrebišovPočet hlasov (B):0
Možnosť C:Zdržiavam sa hlasovaniaPočet hlasov (C):0
Nehlasovali:Počet nehlasujúcich:0
Prijaté rozhodnutie orgánu:Schvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov
Odlišné stanisko/Odkaz/PoznámkaNeboli uvedené
Predmet hlasovania:2. Schvaľovanie návrhu Volebného poriadku ObFZ Trebišov
Počet hlasov potrebný na prijatie rozhodnutia:12
Možnosť A:Schvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ TrebišovPočet hlasov (A):22
Možnosť B:Neschvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ TrebišovPočet hlasov (B):0
Možnosť C:Zdržiavam sa hlasovaniaPočet hlasov (C):1
Nehlasovali:Počet nehlasujúcich:0
Prijaté rozhodnutie orgánu:Schvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov
Odlišné stanisko/Odkaz/PoznámkaNeboli uvedené
Predmet hlasovania:3. Schvaľovanie návrhu Stanov ObFZ Trebišov
Počet hlasov potrebný na prijatie rozhodnutia:17
Možnosť A:Schvaľujem návrh Stanov ObFZ TrebišovPočet hlasov (A):22
Možnosť B:Neschvaľujem návrh Stanov ObFZ TrebišovPočet hlasov (B):0
Možnosť C:Zdržiavam sa hlasovaniaPočet hlasov (C):1
Nehlasovali:Počet nehlasujúcich:0
Prijaté rozhodnutie orgánu:Schvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov
Odlišné stanisko/Odkaz/PoznámkaNeboli uvedené

PREHĽAD HLASOVANIA JEDNOTLIVÝCH ČLENOV ORGÁNU

Predmet hlasovania:1. Schvaľovanie návrhu Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov
Hlasujúci člen orgánu (meno a priezvisko)Hlasoval za možnosťDátum hlasovaniaEmail hlasujúceho člena
Attila NagySchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 18:22kamenec@post.sk
Daniel PetričkoSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 21:35petricko.daniel@gmail.com
Erik GencoSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 08:07erikgenco@gmail.com
Gergö OroszSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 11:19pityku23@centrum.sk
Ján DzákSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 08:08jan.dzak@gmail.com
Jozef BajusSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov31.01.2024 10:29jozefbajus77@gmail.com
Jozef MelkoSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 11:31jmelko2@gmail.com
Ladislav SzücsSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 08:09ladislav.szucs2013@gmail.com
Marek VisokaiSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 08:31marek.visokai75@gmail.com
Martin VaškoSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 09:34stanca0530@gmail.com
Matúš GalyaSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 22:53matt.galya@gmail.com
Milan ŠikoraSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 10:38sikora.milan1@gmail.com
Milan TekeľSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov31.01.2024 10:14milantekel@azet.sk
Miloš KučeraSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 16:08milos.kucera@centrum.sk
Miroslav JágerSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 21:36miroslav.jager@azet.sk
Peter NiskySchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 21:33peternisky13@gmail.com
Radoslav JakubecSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 21:42radokubo1@gmail.com
Rudolf DeákSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov31.01.2024 14:49rudieva@centrum.sk
Štefan CeperkoSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 19:26stefan.ceperko@centrum.sk
Štefan ŠkripkaSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 14:11skripka22684@gmail.com
Tibor NagySchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 21:33nagytibor@centrum.sk
Tibor SzakácsSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov31.01.2024 13:10tiborsz@centrum.sk
Zoltán IllesSchvaľujem návrh Rokovacieho poriadku ObFZ Trebišov31.01.2024 10:41illeszoltan83@gmail.com
Predmet hlasovania:2. Schvaľovanie návrhu Volebného poriadku ObFZ Trebišov
Hlasujúci člen orgánu (meno a priezvisko)Hlasoval za možnosťDátum hlasovaniaEmail hlasujúceho člena
Attila NagySchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 18:22kamenec@post.sk
Daniel PetričkoSchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 21:35petricko.daniel@gmail.com
Erik GencoSchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 08:07erikgenco@gmail.com
Gergö OroszSchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 11:19pityku23@centrum.sk
Ján DzákSchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 08:08jan.dzak@gmail.com
Jozef BajusSchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov31.01.2024 10:29jozefbajus77@gmail.com
Jozef MelkoZdržiavam sa hlasovania30.01.2024 11:31jmelko2@gmail.com
Ladislav SzücsSchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 08:09ladislav.szucs2013@gmail.com
Marek VisokaiSchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 08:31marek.visokai75@gmail.com
Martin VaškoSchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 09:34stanca0530@gmail.com
Matúš GalyaSchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 22:53matt.galya@gmail.com
Milan ŠikoraSchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 10:38sikora.milan1@gmail.com
Milan TekeľSchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov31.01.2024 10:14milantekel@azet.sk
Miloš KučeraSchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 16:08milos.kucera@centrum.sk
Miroslav JágerSchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 21:36miroslav.jager@azet.sk
Peter NiskySchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 21:33peternisky13@gmail.com
Radoslav JakubecSchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 21:42radokubo1@gmail.com
Rudolf DeákSchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov31.01.2024 14:49rudieva@centrum.sk
Štefan CeperkoSchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 19:26stefan.ceperko@centrum.sk
Štefan ŠkripkaSchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 14:11skripka22684@gmail.com
Tibor NagySchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov30.01.2024 21:33nagytibor@centrum.sk
Tibor SzakácsSchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov31.01.2024 13:10tiborsz@centrum.sk
Zoltán IllesSchvaľujem návrh Volebného poriadku ObFZ Trebišov31.01.2024 10:41illeszoltan83@gmail.com
Predmet hlasovania:3. Schvaľovanie návrhu Stanov ObFZ Trebišov
Hlasujúci člen orgánu (meno a priezvisko)Hlasoval za možnosťDátum hlasovaniaEmail hlasujúceho člena
Attila NagySchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov30.01.2024 18:22kamenec@post.sk
Daniel PetričkoSchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov30.01.2024 21:35petricko.daniel@gmail.com
Erik GencoSchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov30.01.2024 08:07erikgenco@gmail.com
Gergö OroszSchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov30.01.2024 11:19pityku23@centrum.sk
Ján DzákSchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov30.01.2024 08:08jan.dzak@gmail.com
Jozef BajusSchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov31.01.2024 10:29jozefbajus77@gmail.com
Jozef MelkoZdržiavam sa hlasovania30.01.2024 11:31jmelko2@gmail.com
Ladislav SzücsSchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov30.01.2024 08:09ladislav.szucs2013@gmail.com
Marek VisokaiSchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov30.01.2024 08:31marek.visokai75@gmail.com
Martin VaškoSchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov30.01.2024 09:34stanca0530@gmail.com
Matúš GalyaSchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov30.01.2024 22:53matt.galya@gmail.com
Milan ŠikoraSchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov30.01.2024 10:38sikora.milan1@gmail.com
Milan TekeľSchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov31.01.2024 10:14milantekel@azet.sk
Miloš KučeraSchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov30.01.2024 16:08milos.kucera@centrum.sk
Miroslav JágerSchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov30.01.2024 21:36miroslav.jager@azet.sk
Peter NiskySchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov30.01.2024 21:33peternisky13@gmail.com
Radoslav JakubecSchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov30.01.2024 21:42radokubo1@gmail.com
Rudolf DeákSchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov31.01.2024 14:49rudieva@centrum.sk
Štefan CeperkoSchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov30.01.2024 19:26stefan.ceperko@centrum.sk
Štefan ŠkripkaSchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov30.01.2024 14:11skripka22684@gmail.com
Tibor NagySchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov30.01.2024 21:33nagytibor@centrum.sk
Tibor SzakácsSchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov31.01.2024 13:10tiborsz@centrum.sk
Zoltán IllesSchvaľujem návrh Stanov ObFZ Trebišov31.01.2024 10:41illeszoltan83@gmail.com

Pozn. Futbalový klub TJ Družstevník Plechotice nenahlásil svojho delegáta na hlasovanie per rollam. FK má nahlásiť nové vedenie po členskej schôdzi TJ, ktorá do dnešného dňa neprebehla.

Close Menu