FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

V piatok 01.02.2019 sa v Kultúrnom dome vo Veľatoch uskutočnila Riadna konferencia ObFZ Trebišov. Pozvaných na ňu bolo 24 delegátov s právom hlasovať (21 futbalových klubov VI. ligy a 3 futbalové kluby, ktorých mládež pôsobí v súťažiach ObFZ a nemajú družstvo dospelých) a 9 delegátov bez hlasovacieho práva (9 klubov hrajúcich V. ligu). Na konferencii sa zúčastnilo 19 delegátov s právom hlasovať, čo predstavuje 79,17 % – nú účasť. Zúčastnilo sa aj 13 hostí, teda spolu bolo prítomných 32 účastníkov. Kluby hrajúce súťaže riadené VsFZ sa na konferencii nezúčastnili. Riadna konferencia ObFZ bola uznášaniaschopná.

Konferencia vzala na vedomie: 
– diskusné príspevky
– vytvorenie pracovnej skupiny pri VV – súťaže mládeže

Konferencia schválila:
– zloženie overovateľov zápisnice p. Ján Holub (Biel), Ján Arvai (Vojčice) a skrutátorov A. Koščo (Trebišov), M. Voroňák (Michaľany)
– zloženie návrhovej komisie – Róbert Vass (predseda), Dominik Puškaš a Miroslav Hepka (členovia)
– program Konferencie ObFZ
– správu o činnosti VV a odborných komisií (ŠTK, DK, KR) za jesennú časť ročníka 2018/19 (predseda ObFZ)
– správu Revíznej komisie a hospodárenie ObFZ za 2. polrok 2018 (p. Ján Hvozdík)
– rozpočet ObFZ Trebišov na rok 2019 (p. Ján Hvozdík)
– hrací model VI. ligy od súťažného ročníka 2019/2020 so zachovaním súčasného rozdelenia na sk. Sever a sk. Juh a odohraním nadstavby po skončení základnej časti v oboch skupinách. Nadstavbovú časť odohrajú prvé tri mužstvá z oboch skupín. Pre ostatné družstvá sa súťaž po základnej časti končí. Družstvá postupujúce do nastavby si zo základnej časti prenesú body len zo 4 zápasov so súpermi, ktorí tiež postúpili do nadstavbovej časti. Družstvá tam odohrajú 6 zápasov len proti súperom z druhej skupiny (doma – vonku). Víťaz sa stane majstrom okresu a získa právo postupu do V. ligy.
– zníženie počtu usporiadateľov v stretnutiach VI. ligy dospelých na 4 – t. j. hlavný usporiadateľ + 3 členovia US.

Konferencia uložila:
a, Výkonnému výboru ObFZ prejednať a realizovať diskusné príspevky, námety na skvalitnenie činnosti, ktoré boli prednesené na Konferencii ObFZ,
b, Sekretárovi ObFZ osloviť FK mailom ohľadom doplnenia členov do Volebnej komisie ObFZ Trebišov.

Na záver si jednotliví zástupcovia futbalových klubov prevzali po dve futbalové lopty.

 

 

Close Menu