FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

USMERNENIE k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch  (s výnimkou klubov Fortuna ligy a II. futbalovej ligy)

účinné od 12. 1. 2022

SFZ vydáva v nadväznosti na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 2, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí zo dňa 11.1. 2022 (ďalej len „vyhláška“) toto usmernenie.

Vo všeobecnosti k pravidlám a podmienkam v rámci činnosti futbalových klubov:

1. Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (režim „OP“) sa považuje:
– osoba kompletne očkovaná,
– osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania (nemôže byť očkovaná zo zdravotných dôvodov) a zároveň je schopná sa preukázať certifikátom o výnimke z očkovania a  negatívnym testom nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
– osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

2. Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:
– osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovania s dvojdávkovou  schémou nie však viac ako 1 rok od aplikácie poslednej dávky,
– osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovania s jednodávkovou schémou nie však viac ako 1 rok od aplikácie poslednej dávky,
– osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovania, ak bola prvá dávka očkovania podaná do 180 dní od prekonania COVID- 19 nie však viac ako 1 rok od aplikácie poslednej dávky, alebo
– osoba do 12 rokov a 2 mesiacov veku.

3. Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala COVID-19 („režim OTP“) sa považuje:
– osoba plne očkovaná,
– osoba, ktorá sa preukáže negatívnym testom nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, pričom u detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, alebo
– osoba, ktorá prekonala COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

PODMIENKY ORGANIZÁCIE TRÉNINGOVÉHO  PROCESU A SÚŤAŽÍ (VRÁTANE TURNAJOV) VO FUTBALOVÝCH KLUBOCH  

1. Súťažné stretnutia a tréningy
Akékoľvek hromadné športové podujatia vrátane súťaží a tréningov je možné organizovať:
a)  podujatia osôb do 18 rokov veku s účasťou výhradne v režime OTP a to v kapacite maximálne 100 osôb, pričom deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa automaticky považujú za kompletne  očkované,
b)  podujatia osôb starších ako 18 rokov s účasťou výhradne v režime OP a to v kapacite maximálne 100 osôb.

Zároveň je nevyhnutné zo strany organizátora zabezpečiť plnenie všetkých hygienických požiadaviek a ďalších protiepidemiologických opatrení podľa vyhlášky zo strany organizátora podujatia.

2. Diváci
Športové podujatia, v rámci ktorých majú diváci (t.j. iní účastníci ako osoby priamo zapojené do športovej aktivity) prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a je na  nich zabezpečené fixné sedenie alebo státie (napr. halový turnaj) sa v zmysle vyhlášky klasifikujú ako stredne rizikové podujatia. Na týchto podujatiach sa môžu zúčastniť len osoby v režime OP, a to maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov podujatia, t.j. ak má športová hala kapacitu 500 miest na sedenie, je možná účasť 125 sediacich divákov.  

Športové podujatia, v rámci ktorých nie sú splnené podmienky uvedené vyššie sa považujú za vysoko rizikové podujatia a na týchto podujatiach sa môžu zúčastniť len osoby v režime OP, a to maximálne 20 osôb.

V tejto súvislosti neodporúčame účasť divákov na športových aktivitách vykonávaných v kluboch a ak sa pripustí divácka účasť, organizátor je priamo zodpovedný za dodržanie všetkých podmienok podľa vyhlášky.

 

Na stiahnutie: Usmernenie-k-cinnosti-v-kluboch-12-01-2022 (PDF)

 

Close Menu