FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

V rovnaký deň ako pred rokom sa v Trebišove v salóniku reštaurácie Amadeus uskutočnila Konferencia ObFZ Trebišov.

  1. Konferencia konštatovala:

Na konferenciu bolo pozvaných 20 delegátov s právom hlasovať, na konferencii sa zúčastnilo 17 delegátov s právom hlasovať, čo predstavovalo  85 % – nú účasť. Na konferencii sa zúčastnilo aj 15 hostí, teda spolu bolo prítomných 32 účastníkov. Riadna konferencia ObFZ bola uznášaniaschopná.

  1. Konferencia vzala na vedomie: 

      – diskusný príspevok zástupcov Slavoja Trebišov,

      – návrh na zmluvu o poskytnutí charitatívnej reklamy,

– odovzdané ocenenia dlhoročným funkcionárom pri príležitosti ich životného jubilea: Jozef Šalamon a Michal Iľko.

  1. Konferencia schválila:

– zloženie overovateľov zápisnice pp. Ján Sedrovič (Kuzmice), Marek Dobránsky (Leles) a skrutátorov Miroslav Hepka (Trebišov) a Miroslav Voroňák (Michaľany),

– zloženie pracovného predsedníctva podľa priloženého materiálu,

– zloženie mandátovej komisie – Ján Šandor (predseda), Miroslav Hepka, Miroslav Voroňák (členovia),

– zloženie návrhovej komisie – Patrik Prokopovič (predseda), Andrej Koščo a Ján Oláh (členovia),

– správu mandátovej komisie o uznášania schopnosti konferencie (p. J. Šandor),

– program Konferencie ObFZ,

– správu o činnosti VV a odborných komisii (ŠTK, DK, KR) za jarnú časť ročníka 2018/19 (predseda ObFZ),

– správu revíznej komisie a hospodárenie ObFZ za 1. polrok 2019 (p. J. Hvozdík),

– za predsedu volebnej komisie ObFZ p. Ing. Michala Iľka,

– za členov VV pp. Štefana Kavčáka a Jozefa Podrackého

– výnimku na súťažný ročník 2019/20 týkajúcu sa štartu družstva dospelých bez potreby prihlásiť
družstvo mládeže. Na konferencii po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2019/20 sa určia
podmienky ohľadom štartu družstiev (povinnosť mať družstvo mládeže) v súťažnom ročníku 2020/21.

  1. Konferencia uložila:

Výkonnému výboru ObFZ prejednať a realizovať diskusné príspevky, námety na skvalitnenie činnosti, ktoré boli prednesené na Konferencii ObFZ.

Na konferencii boli ocenení dlhoroční funkcionári ObFZ Jozef Šalamon a Michal Iľko.

Do diskusie sa prihlásili aj zástupcovia Slavoja Trebišov.

Po skončení konferencii prebehol Aktív ŠTK futbalových klubov ObFZ Trebišov.

Na jeho začiatku si zúčastnené kluby prevzali ocenenia za umiestenia v súťažnom ročníku 2018/19 a najlepší traja aj za umiestnenie v súťaži fair play (1. Svätuše, 2. Borša, 3. Veľaty).

Close Menu