FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

Licenčný seminár pre získanie, resp. predĺženie licencie „A“ delegáta zväzu a predĺženie licencie „P“ delegáta zväzu sa bude konať dňa 30.6.2023 (piatok) v Penzióne Motýľ, Liptovská Teplá č.442 (http://penzionmotyl.sk/).

Výška platby za seminár pre licenciu „A“ je 100,- € a pre licenciu „P“ je 250,-€.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese sekretára KD p. Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 31.5.2023.

Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD).

Ďalšie pokyny a študijné materiály budú prihláseným uchádzačom zaslané po uzávierke prihlášok. Noví záujemcovia o získanie licencie A“ musia spĺňať podmienky definované Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu (čl.5, bod 1) a musia na seminári predložiť:

• prehlásenie o bezúhonnosti,

• potvrdenie o zdravotnom stave,

• kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturita)

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte sekretára KD p. Pavla Páchnika (tel. 0917560140, email: pavol.pachnik@futbalsfz.sk).

Close Menu