FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

Športovo-technická komisia Východoslovenského futbalového zväzu (VsFZ) v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) vydala pokyny k turnaju Krajská futbalová liga (KFL). Tu je ich znenie:

KFL – pokyny a organizačné zabezpečenie

1. Organizátor – KSK v spolupráci s VsFZ Košice

2. Termín konania – od 12.1. 2019 do 17.3.2019

3. Účastníci – prihlásené družstvá s územnou príslušnosťou ku KSK Košice

4. Zdravotnú službu so zdravotníkom si zabezpečujú jednotlivé FK, hráči sú povinní mať so sebou kartičky poistenca

5. Cestovanie a občerstvenie – družstvá si zabezpečujú cestu na vlastné náklady, KSK zabezpečuje teplý čaj

6. Rozhodcovia – organizačne zabezpečuje KR VsFZ

7. Ihriská – s UT zabezpečuje na vlastné náklady KSK Košice

8. Ihriská s UT a zodpovední pracovníci:

Za kluby:

Michalovce – Ing. Štefan Laurinčík, tel.: 0905 644 415, 055 6882325

Trebišov – Vladimír Rusnák tel.: 0905 263 480

Satoraljaujhely – Tibor Nagy tel.: 0915 886 743

Moldava – Ing. Vladimír Popovič tel.: 0944 259 069, 0911 887 519

Sp. Nová Ves – Patrik Brezovaj tel.: 0903 405 466

Za KSK:

Lucia Pivarníková, tel.: 0944 192 417

Lukáš Bodnár tel.: 0915 210 943

Ján Mano tel.: 0918 978 877

Za VsFZ:

Marcel Eperješi, – tel.: 0911 945 550

Štefan Olšavský – tel.: 0905 811 450

Róbert Tóth – tel.: 0908 341 731

9. Štart hráčov a organizácia:

a) za príslušné družstvo môžu nastúpiť hráči zo súpisky daného klubu a maximálne traja hráči z iného klubu, ktorých majú na skúšku. Týchto maximálne troch hráčov rozhodca uvedie v poslednej kolónke zápisu – poznámka – o stretnutí ešte pred stretnutím s poznámkou, že sa jedná o skúšaných hráčov a predložili súhlas materského klubu. Zároveň je R povinný u týchto hráčov uviesť čísla RP. Títo hráči (resp. klub) musia predložiť rozhodcovi pred stretnutím súhlas materského klubu. Štart takýchto hráčov je možný u regionálnych klubov len v základnej skupine a u klubov z oblastných zväzov len do štvrťfinále /vrátane/. Hráči môžu nastúpiť v turnaji za maximálne 2 rôzne kluby. V jednom kole môže hráč nastúpiť len za jedno mužstvo.

b) hráč, ktorý obdrží 3.ŽK má automaticky zastavenú činnosť na 1 stretnutie. Hráč, ktorý obdrží ČK má automaticky zastavenú činnosť do rozhodnutia DK VsFZ.

c) družstvo, ktoré 2-krát nenastúpi na stretnutie bez ospravedlnenia je z ďalšieho priebehu vylúčené a postupuje sa v zmysle SP.

d) za neúčasť na stretnutí sú vyvodené hracie dôsledky v zmysle SP, a zároveň v zmysle DP bude udelený poplatok 50,0 €

e) v prípade neodohratia stretnutia z vyššej moci – nevyhovujúce poveternostné podmienky, nepripravená HP – sú družstvá povinné toto nahlásiť zodpovedným funkcionárom KSK, aby rozhodli o novom termíne odohrania stretnutia v týždni po vzájomnej dohode s FK.

f) v prípade, že to obom družstvám z ekonomických podmienok vyhovuje, je možné po vzájomnej dohode odohrať stretnutie na vlastnej HP aj na niektorom ihrisku účastníkov stretnutia. Takúto dohodu je nutné nahlásiť na VsFZ pre zaevidovanie v systéme ISSF a zabezpečenie rozhodcov.

Pokyny ku KFL

Dohoda – súhlas so štartom hráča v súťaži o Pohár KSK

1. kolo KFL

Close Menu