FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

Dňa 05.03.2022 sa v kultúrnom dome v obci Veľaty uskutočnilo zasadnutie riadnej konferencie ObFZ Trebišov. Na konferenciu bolo pozvaných 25 futbalových klubov ObFZ (2x IV. liga, 6x V. liga, 10x VI. liga, 5x VII. liga, 2x družstvo mládeže v ObFZ). Na zasadnutí bolo prítomných 15 delegátov FK ObFZ, čo znamená účasť 60%, konferencia teda bola uznášaniaschopná.

Delegáti konferencie ObFZ si na úvod zvolili orgány konferencie a schválil program zasadnutia. Skrutátormi boli zvolení Ján Faťara a Andrej Koščo.

V bode 5 sa uskutočnila voľba predsedu volebnej komisie (VK). Delegáti jednohlasne odsúhlasili verejnú formu volieb predsedu VK. Na post predsedu kandidoval Branislav Bodnár, ktorý bol jednohlasne zvolený. Za hlasovalo všetkých 15 prítomných delegátov.

Bod 6 programu sa týkal voľby predsedu odvolacej komisie (OK). Delegáti opäť jednohlasne odsúhlasili verejnú formu volieb predsedu OK. Na tento post kandidoval Ladislav Čumita. Voľba bola opäť jednomyseľná, keď za hlasovalo všetkých 15 prítomných delegátov.

Správa predsedu ObFZ Trebišov Štefana Kavčáka odznela v bode 7.

V bodoch 8 a 9 konferencia schválila správu revíznej komisie a rozpočet ObFZ na rok 2022.

V diskusii prítomní rozobrali najmä návrhy Tibora Nagya z FK II. Rákóczi Ferenc Borša. Prvý sa týkal toho, aby ObFZ umožnil hrať zápasy na skrátenom resp. mutifunkčnom ihrisku aj kategórii U13. Táto téma už bola v minulosti rozoberaná na zasadnutí VV a od nového súťažného ročníka je to v pláne. Ďalší príspevok sa zaoberal témou zmeny aktuálne platného registračného a prestupového poriadku SFZ. Kritizované boli najmä pasáže o ľubovoľnom počte hráčov, ktorí môžu z družstva v jednom prestupovom období prestúpiť inam, resp. o prestupoch hráčov do zahraničia (najmä Maďarsko) zadarmo. Úlohou ObFZ má byť pripomienkovanie týchto pasáží u SFZ.

Na záver predseda návrhovej komisie Ján Holub prečítal informáciu návrhovej komisie o prijatých uzneseniach na konferencii ObFZ dňa 05.03.2022 vo Veľatoch.

Predsedajúci Marián Manasil a predseda ObFZ Štefan Kavčák na záver poďakovali prítomným za účasť na konferencii a zapriali im veľa úspechov na športovom poli v roku 2022.

 

Close Menu