FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

VsFZ v spolupráci s ObFZ Prešov, pripravuje v mesiaci marec Licenčný seminár na získanie licencie „A“ delegáta zväzu. Záujemca o získanie, resp. predĺženie licencie „A“ môže zaslať záväznú prihláškuna e-mailovú adresu marcel.eperjesi@futbalnet.sk do 28.02.2019. Potvrdenie o zaradení žiadateľa do licenčného vzdelávania bude žiadateľovi zaslané na jeho e-mailovú adresu po uvedenom termíne. Záväznosť prihlášky spočíva aj v tom, že prihlásený si uhradí celkové náklady na seminár, aj keď sa ho nezúčastní. Výška úhrad bude účastníkom oznámená po uzatvorení prihlášok, spracovaní cien za náklady na ubytovanie, stravu, náklady na lektorov a administratívne úkony.  

Dištančná forma vzdelávania (samoštúdiom) prebehne v termíne od 01.03. do 12.03.2019. Na prípravu DZ bude účastníkovi zaslaný študijný materiál a v závere aj online test na e-mailovú adresu. 

Prezenčná forma vzdelávania (seminár) sa bude konať dňa 17.03.2019 v Drienici, okr. Sabinov. Presné informácie obdržia prihlásení uchádzači na e-mailovú adresu.

Podmienkou pre predĺženie licencieje platnosť súčasnej licencie (ktorú si účastník prinesie so sebou na seminár). Všetci záujemcovia predložia potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, písomné prehlásenie o bezúhonnosti,  a overený doklad o získaní úplného stredného vzdelania. 

Príslušné formuláre záujemcovia nájdu na www.futbalsfz/ komisie a orgány / odborné komisie/  KD SFZ / ďalšia dokumentácia.

 

Close Menu