FK TJ Lokomotíva ŠM MichaľanyTJ Družstevník CejkovOFK BielFK Slavoj SečovceOFK VojčiceOŠK SlivníkFK Tatran ÚporFK KystaOŠK SomotorOŠK Veľký HorešOŠK Zemplínske HradišteOZ TJ Milhostov - erb mesta TrebišovŠK Zemplínske JastrabieTJ BoťanyTJ Dargovských Hrdinov DargovTJ Družstevník Malý HorešTJ Družstevník ParchovanyTJ ŠM Streda nad BodrogomTJ Internacioníl HraňTJ Tokaj Slovenské Nové MestoMFK Čierna nad TisouTJ vo Veľkom KamenciFK Zemplínska TeplicaFK LelesOFK Nový RuskovFK v Nižnom ŽipoveSlavoj TrebišovŠK KuzmiceTJ Olympia BoršaTJ SvätušeTJ Slavoj Kráľovský ChlmecFC Tokaj TŕňaTJ Družstevník PlechoticeFK Kysta

Nevyčerpané prostriedky z výzvy z roku 2019 na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry prerozdelí Slovenský olympijský a športový výbor v novej výzve. Zapojiť sa môžu národné športové zväzy, subjekty územnej samosprávy, športové kluby či vlastníci, nájomcovia alebo vypožičiavatelia športovej infraštruktúry.

Slovenský olympijský a športový výbor vyzýva svojich členov a ďalšie subjekty na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry v rámci výzvy 2022/1.

SOŠV výzvu realizuje v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019 k „Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 – 2021“. V rozpočte kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky boli na tento účel vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 3 milióny eur. Termín ukončenia projektu bol posunutý na 31. decembra 2022, v rámci výzvy 2022/1 sa prerozdelí suma vo výške 426 474,50 eur.

Hlavným cieľom výzvy je modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, športové talenty, ale aj pre športovú reprezentáciu. V mnohých športoch v súčasnosti nie je vybudovaná vhodná športová infraštruktúra a budovanie úzko špecializovanej infraštruktúry nie je pre menšie športy rentabilné a ani trvalo udržateľné.

Zámerom je takýmto spôsobom dosiahnuť vytvorenie podmienok pre lepšiu prípravu a skvalitnenie tréningového procesu nielen mládeže, ale aj športovej reprezentácie, čo má viesť v dlhodobom horizonte k zlepšeniu výkonnostnej úrovne slovenského športu. 

Prostredníctvom výzvy by mali športovci, športové kluby, talenty, reprezentanti získať kvalitnejšie podmienky pre realizáciu tréningového procesu a súťaží. Modernejšia a kvalitnejšia infraštruktúra zasa môže prilákať k záujmu o šport viac detí. Športovisko v čase, keď nie je využité v rámci organizovaného športu, zasa môže využívať verejnosť.

Minimálna výška podpory zo štátneho rozpočtu jednotlivému priamemu realizátorovi vybranému príslušným orgánom SOŠV je stanovená na 10 000 eur.

 

Z príspevku je možné uhradiť až 100 % oprávnených nákladov predloženého projektu, hodnotiaca komisia však môže rozhodnúť aj o čiastočnej podpore predloženého projektu.

Žiadosti predložené v rámci výzvy bude vyhodnocovať komisia pre infraštruktúru SOŠV. Komisia bude pri hodnotení zohľadňovať najmä: kvalitu predložených projektov, schopnosť žiadateľa v stanovenom čase predložený projekt realizovať, efektivitu vynaložených prostriedkov, regionálny princíp, budúce využitie športovej infraštruktúry, počet aktívne zapojených detí a mládeže. Vybrané žiadosti budú následne predložené na schválenie výkonnému výboru SOŠV.

Žiadosti je možné podávať výhradne elektronicky prostredníctvom elektronického formulára na adrese https://www.olympic.sk/vyzva-sportova-infrastruktura.

 

Dôležité termíny Výzvy 2022/1

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí: 31.1.2022

Dátum ukončenia predkladania žiadostí: 28.2.2022

Dátum ukončenia vyhodnotenia predložených žiadostí: 15.3.2022

Termín ukončenia realizácie projektu: 31.10.2022

Celé znenie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry 2022/1 je v prílohách.

Výzva INFRAŠTRUKTÚRA 2022_FINAL_3 (PDF)

Žiadosť o poskytnutie príspevku Výzva 2022_FINAL_3 (PDF)

Žiadosť o poskytnutie príspevku Výzva 2022_FINAL_3 (Word)

 

Close Menu